سفارش آنلاین وب سایت


درخواست شما بررسی و ظرف 24 ساعت نحوه دقیق اجرا، مبلغ و مدت زمان اجرای پروژه برای شما ارسال خواهد شد.

مبلغ قرارداد شامل هاست و دامین است . درصورتی که قبلا هاست و دامنه تهیه کرده اید در توضیحات بنویسید.

در طراحی سایت جهت مشاغل اگر توضیحات کامل درباره نوع کار و فعالیت خود ارائه بفرمایید ما می توانیم سایت بهتری برای شما طراحی کنیم.

اگر قصد دارید رنگ خاصی را در طراحی وب سایت به کار گیرید و یا شرکت و موسسه شما از رنگ خاصی استفاده میکند آن را برای ما ارسال کنید.

ما مجری طرح ها و ایده های شما در زمینه طراحی و توسعه وب سایت و اپلیکیشن هستیم.

اگر می خواهید وب سایت و اپلیکیشن شما با زبان برنامه نویسی خاصی نوشته شود آن را درتوضیحات بیان کنید.